Profil

Læs om baggrunden og profilen bag iCFO.

Baggrund

ENKELTMANDSVIRKSOMHED – NIELS ERIK BUCH
iCFO er en enkeltmandsvirksomhed som er etableret 1.juli 2013, med Niels Erik Buch som eneejer. Virksomheden er i perioden 1/7-30/11 under etablering og opbygning, med etablering af hjemmeside, etablering af kontakter til kundegruppe samt udvikling af værktøjer til brug i virksomheden.

 

Jeg (Niels Erik Buch) har en baggrund som revisor hos KPMG med 17 års erfaring, og har derigennem opnået en grunduddannelse indenfor revision, skat og rådgivning. Herudover har jeg i en periode på 13 år fungeret som økonomichef i forskellige virksomheder og har herigennem opnået en særdeles grundig og vidtfavnende indsigt i økonomistyring og virksomhedsledelse.

Forretningsgrundlag

ØKONOMISTYRING FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
iCFO løser opgaver indenfor området økonomistyring, og henvender sig til små og mellemstore virksomheder.

 

Opgaverne har karakter af såvel Adhoc-opgaver for en kortere eller længere periode, men også opgaver af mere permanent karakter. Af typiske Adhoc-opgaver er der være tale om projektopgaver, hvor en virksomhed ikke i egen organisation har de nødvendige ressourcer eller de aktuelle kompetancer til at løse en bestemt opgave.

 

Eksempel på sådanne opgaver er implementering af nye IT-løsninger, gennemgang og udvikling af forretningsgange og –processer eller analyse af særlige forhold i en virksomhed. Opgaver af permanent karakter omfatter udarbejdelse af månedsrapportering til virksomhedens ejerkreds, virksomhedsledelse eller deltagelse i virksomhedens bestyrelsesarbejde.

 

iCFO har som målsætning at placere sig som den udbyder der kiler sig ind mellem virksomhedens bogholderi og virksomhedens revisor.

 

iCFO ønsker at blive virksomhedens samarbejds-og sparrringspartner der kontaktes, når akutte eller uforudsete problemsstillinger dukker op i virksomheden, og som har det tilstrækkelige kendskab til virksomheden og dens forretningsgange og –processer, som er nødvendig for at kunne afdække og analysere problemstillingerne.

Niels Erik Buchs CV

Se tidligere erhvervserfaring og nøglekvalifikationer.