iCFO

Læs om hvad iCFO kan tilbyde dig.

Gennemgang af forretningsgange og -processer

OVERBLIK OVER VIRKSOMHEDENS INTERNE OPGAVER

De allerfleste virksomheder skubber denne opgave foran sig hele tiden da det er en temmelig tidskrævende opgave. Men ikke desto mindre er der tale om en særdeles væsentlig opgave i en virksomhed.

Med en opdateret og veldokumenteret beskrivelse får virksomheden også det nødvendige overblik over virksomhedens interne opgaver. Et overblik som giver virksomheden muligheden for at effektivisere og rationalisere arbejdsgange. Det er ofte en opgave som er overset eller udskudt.

Formuepleje

PLEJE AF VIRKSOMHEDENS PRIVATE FORMUE

Formuepleje af virksomhedsejerens private formue er også nogle gange overset. iCFO’s erfaring på dette område dækker bl.a. skatteplanlægning og forvaltning af indkomst- og formueforhold, herunder udarbejdelse af selvangivelse mm.

Implementering af it-løsninger

EFFEKTIVISERET ARBEJDSGANGE
IT er det værktøj som vil kunne medvirke til at effektivisere og rationalisere arbejdsgange i virksomheden. Alt for mange gange ses det at der bliver indkøbt IT-løsninger som ikke implementeres ordentlig.

 

Derved forsvinder rationaliseringsgevinsten. En veltilrettet implementering medvirker til at nye løsninger bliver taget godt imod blandt medarbejdere og gevinsten vil kunne høstes fra dag 1.

Ledelsesrapportering

FÅ TRUFFET DE RIGTIGE BESLUTNINGER
Mange virksomheder har en ledelsesrapportering som er mangelfuld, og som begrænses til den årlige opgørelse som udarbejdes at virksomhedens revisor. Det medfører at mulighederne for at styre virksomheden, træffe de rigtige beslutninger og generelt set kunne imødegå virksomhedens udfordringer på et så tidligt stadie som muligt, ikke eksisterer.

 

Med en løbende ledelsesrapportering og drøftelse heraf vil mange forkerte beslutninger kunne imødegås. iCFO tilbyder at opbygge og udvikle præcis den ledelsesinformation som er nødvendig for at kunne træffe beslutninger.

Strategiplan og -arbejde

ARBEJDSREDSKAB TIL UDVIKLING AF VIRKSOMHEDEN

En gang imellem er det nødvendigt at revurdere en virksomheds eksistensgrundlag. I rigtig mange tilfælde foregår det løbende oppe i hovedet på virksomhedens ejer. Ofte vil det være rigtig sundt for en virksomhed at få disse tanker og ideer ”sat på tryk”.

 

I andre tilfælde er det vanskeligheder med at få beskrevet den ”røde tråd” i virksomheden. Der mangler måske et par krøller og haler i tankerne. iCFO tilbyder at få sat virksomhedsejerens ”tanker og ideer” på tryk og derigennem få dem omsat til et egentligt arbejdsredskab som kan bruges til udvikling af virksomheden.

Bestyrelsesarbejde

EN EKSTERN RÅDGIVER

Uanset om en virksomhed har en officiel eller uofficiel bestyrelse, er det i de fleste tilfælde en gevinst for virksomheden at få tilknyttet nogle eksterne rådgivere til virksomheden.

 

Eksterne rådgivere vil kunne se med andre øjne på virksomheden og vil kunne bruges som sparringspartner til drøftelse af særlige problemstillinger. iCFO tilbyder sig som ekstern rådgiver, at deltage i bestyrelsesopgaver.

 

Bestyrelsesposter

1) Retec Miljø ApS
2) DKPU – Dansk Produktions Univers a.m.b.a
3) D/S Haderslev Dambåd ApS

Interimsopgaver

LØSNINGEN AF KORTERE OPGAVER
Som medlem af Nexus Interimsmanagement deltaget iCFO også i løsningen af kortere opgaver i et samarbejde med Nexus. Opgaverne drejer som hovedsagligt om at blive indsat som CFO i en kortere periode i en mellemstor virksomhed. Disse opgaver afregnes ligeledes på honorarbasis.

Øvrige opgaver

ANDEN SPARRING
Udover de ovenfor nævnte eksempler på en række af de opgaver iCFO tilbyder deltager jeg naturligvis også i enhver anden drøftelse af virksomhedens behov for sparring.